logo blog.kpping.me

ติดตั้ง Dash to Dock บน Fedora 35

สำหรับคนที่อยากได้ GNOME Dock ที่เหมือนกับ Ubuntu บน Fedora 35 สามารถติดตั้งได้ง่าย ๆ ด้วยคำสั่งนี้ครับ

sudo dnf install gnome-extensions-app gnome-shell-extension-dash-to-dock

จากนั้นให้ Reboot และเข้าไปเปิดการใช้งานในโปรแกรมที่ชื่อว่า Extensions

dash to dock

รูป: ตัวอย่างผลลัพธ์