logo blog.kpping.me

ค้นหา: เมล่อน

โลโก้แรกของบล็อกนี้ "เมล่อนนั่งรอฝนหยุด"

หลังจากปล่อยโลโก้ให้ว่างมานาน วันนี้เลยไปขโมยรูปที่น้องสาววาดมาใช้เป็นโลโก้

รูปที่เอามาใช้เป็นรูปของหมาที่เลี้ยงที่บ้าน ชื่อว่า “เมล่อน”

เมล่อนไม่ชอบฝน เพราะจะไปเดินเล่นไม่ได้ เลยเป็นที่มาของรูปนี้

melon wish rain could stop soon

รูป: เมล่อนนั่งรอฝนหยุด