logo blog.kpping.me

ค้นหา: Feed

ทำให้ Hugo โชว์บทความเต็ม ๆ ใน RSS

โดยปกติแล้ว RSS Template ของ Hugo จะโชว์บทความด้วย .Summary ทำให้ข้อมูลไปโชว์ใน RSS ไม่ครบ หลังจากได้ลองค้นจากหลาย ๆ ที่ พบว่าแก้ไข Template เป็นแบบนี้ได้ข้อมูลครบถ้วน และ แสดงผลได้ถูกต้องที่สุด

rss full content result

รูป: ตัวอย่างผลลัพธ์

อ่านต่อ ...