logo blog.kpping.me

ค้นหา: Tar

Tar Compress & Uncompress

ชอบลืมทุกครั้งว่าคำสั่ง compress กับ uncompress ด้วย tar คืออะไร เลยมาขอจดไว้ในบล็อกนี้ให้หาง่าย ๆ หน่อย # compress tar -czvf foo.tar.gz /path/to/foo # uncompress tar -xf foo.tar.gz