logo blog.kpping.me

เปลี่ยนมาใช้ Fedora 35

Ubuntu 21.04 ที่ใช้ตอนนี้กำลังจะ EOL แล้ว เลยทดลองเปลี่ยนมาใช้ Fedora 35 แทน (ไม่ชอบ Upgrade OS ชอบ Clean Install มากกว่า)

ตอนนี้ยังไม่เจอปัญหาอะไรกวนใจมาก จะมีแค่ UI บางส่วน ใน GNOME 41 มีปัญหากับ X11 แต่ไม่ถึงกับใช้งานไม่ได้

Software ที่ใช้ประจำก็ใช้งานใน Fedora ได้หมด ไม่ต้องใช้ท่าพิเศษอะไรในการลง (ก่อนลง Fedora ไปลอง OpenSUSE แปปนึง แต่สู้ไม่ไหว ไม่มีเวลามากพอ เลยยอมแพ้ 555)

ได้มีโอกาสทดลองใช้ Podman แทน Docker ในบางโปรเจกต์ ถือว่าสะดวกดี ใช้งานง่าย API เหมือนกันเกือบจะหมด

รวม ๆ แล้วถือว่าค่อนข้าง Happy วิธีการใช้งานแทบไม่ต่างจากเดิม ความรู้สึกเหมือนแค่เปลี่ยน apt เป็น dnf เท่านั้น