logo blog.kpping.me

ของมันต้องมี: รูปที่ควรมีเก็บไว้ในมือถือ

วันนี้ขอมาในธีมบทความแนะนำ “ของมันต้องมี” ครับ 1 ในปัญหาคลาสสิกที่ผมมักจะเจอไม่ว่าจะทั้งไปติดต่องาน หรือ ไปเที่ยว คือเอกสารไม่พร้อมครับ

ที่นี้ถ้าต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สำหรับผมวิธีที่ง่ายที่สุดคือการส่งรูปของเอกสารนั้น ๆ ทางแอพมือถือครับ เช่นทาง อีเมล, ไลน์, AirDrop, ฯลฯ

ยกตัวอย่างกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับผม

  • โดนตู้ ATM กลืนบัตร แล้วจำเลขบัตรไม่ได้ ? ก็ส่งรูปบัตร ATM รูปเล่มบัญชีธนาคารให้เจ้าหน้าที่ดู

  • กระเป๋าตังหายที่ต่างประเทศ ? ก็ใช้รูปพาสปอร์ตในมือถือแจ้งสถานทูตเพื่อออกเอกสารชั่วคราว/หรือทำเล่มใหม่

  • ติดต่อราชการแต่ลืมสำเนาทะเบียนบ้าน ? ก็เดินไปร้านรับพิมพ์เอกสารเพื่อพิมพ์รูปจากในมือถือ

  • โดนเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบใบขับขี่ แต่กระเป๋าตังอยู่ท้ายรถ ? ก็เปิดรูปในมือถือให้ดูแทน

😃 เห็นไหมครับว่ามันสะดวกมาก ๆ

รูปที่ควรมีเก็บไว้ในมือถือ (อัพเดท 2021-10-07)

  1. บัตรประชาชน
  2. ใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่)
  3. สำเนาทะเบียบบ้าน
  4. พาสปอร์ต
  5. บัตรเครดิต, บัตร ATM
  6. เล่มบัญชีธนาคาร

 

มีไว้ไม่ใช้ ดีกว่าไม่มีในตอนที่ต้องใช้นะครับ ขอบคุณครับ